Blood n fire


Blood-n-Fire is voortdurend bezig met mensen. En omdat ieder mens uniek is, verandert het werk bijna dagelijks. De ene dag zijn we bezig om iemand te ondersteunen met het zoeken naar een woning of werk. De andere dag bezoekt een klein team van twee of drie christenen prostituees om te vragen hoe we ze kunnen helpen. Na drie of vier keer ontstaat er een stukje vertrouwen. Vooral door te doen wat we hebben beloofd. Daarna komt er misschien een moment om zo iemand te vertellen over Gods doel met zijn of haar leven. Er zijn ook dagen dat Blood-n-Fire de ene na de andere vriend of vriendin op bezoek krijgt omdat ze gewoon behoefte hebben aan een gesprekje, gezelligheid ofeen schouder om op uit te huilen. Blood-n-Fire is lange termijn werk. Soms jaren mensen op sleeptouw nemen. Nooit opgeven. Bellen, zoeken, navragen als iemand kwijt is. En natuurlijk boven alles de liefde van Jezus doorgeven.

Deel je hart
Geen professionele hulp kan wedijveren met een mens die oprechte belangstelling toont en zijn hart deelt met de ander. Alleen door je hart te delen, ontdek je welke gaven en talenten God aan jou gegeven heeft. Natuurlijk is professionele hulp vaak nodig als de situatie uit de hand gelopen is en iemand op straat of in de prostitutie belandt. Maar denk niet te snel: die mensen kan ik niet helpen. Jouw hart is het belangrijkste geneesmiddel voor je medemens. Een bemoediging, praktische hulp, een luisterend oor. Het zijn vaak de kleine dingen die de meeste indruk maken. Iedere christen kan voor een ander een zegen zijn.

Ontdek jezelf
Dit is het belangrijkste uitgangspunt van Blood-n-Fire Nederland. We willen mensen leren te ontdekken wat God aan hun gegeven heeft om uit te kunnen delen aan de behoeftigen en verdrukten. En het bij-effect is, dat je zelf groeit in je geloof en hersteld wordt in je persoonlijke situatie.

Sla een brug
Blood-n-Fire vervult een brugfunctie tussen mensen met het verlangen om te helpen en verschillende christelijke bedieningen in de stad. Het streven is dat christenen uit allerlei kerken gaan samenwerken in hulpverlening.

Bekijk de website van Blood n fire